HAKKIMIZDA

2003 yılında Av. Selçuk Şahin tarafından kurulan Büromuz, dinamik ekibi ile hukukun bir çok alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

 

Muhtelif sektörlerden, çoğunluğu tüzel kişi olan müvekkillerinin talep ve beklentileri doğrultusunda, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren hukuk büromuz; güvenilirlik, kalite, hız, gizlilik ve maliyet optimizasyonunu müvekkillerine sunduğu temel değerler olarak benimsemiştir.

 

Selçuk Şahin Hukuk Bürosu ağırlıklı olarak; ticaret hukuku, borçlar hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku, tazminat hukuku, icra iflas hukuku, gayrimenkul hukuku, idare hukuku alanlarında faaliyet göstermekte; otomotiv, kozmetik, sağlık, enerji ve inşaat sektörlerindeki çeşitli firmalara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunların yanı sıra; ceza hukuku alanında da başarılı çalışmalar yürüten hukuk büromuz özellikle tıp, ilaç ve eczacılık mevzuatından kaynaklanan ve bir kısmı kamuoyu gündemine de yansımış olan önemli ceza davalarında müvekkillerini başarı ile temsil etmektedir.

 

İcra ve İflas Hukuku alanındaki çalışmalarımız;

 

Bu alandaki çalışmalarımız, müvekkillerimizin ifa edilmeyen alacaklarının icra yoluyla tahsili amacını yönelik her türlü hukuki eylem ve işlemi kapsamakta olup, bunları genel olarak aşağıdaki başlıklarda sıralayabiliriz;

 

• Alacakların tahsili amacıyla icra ve iflas takiplerinin açılması ve sonuçlandırılması

• Alacaklı veya borçlu statüsündeki müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmelerinin yapılması, varılan anlaşmaların protokole bağlanması

• İflas Erteleme

• Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi,

• Gayrimenkul icrası; gayrimenkulün icra yoluyla satışı,

• İpotek tesisi, ipotekli borçların tasfiyesi, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipler

 

 

İcra-iflas alanına özel ağırlık veren hukuk büromuz, tamamen hızlı ve etkin sonuç almaya odaklıdır. Mevzuatta ve icra uygulamasında meydana gelen değişiklikler güncel olarak takip edilmekte ve çalışmalara uyarlanmaktadır.

 

İcra takipleri sırasında borçlunun tüm menkul ve gayrimenkul malvarlığı ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının tespiti için çok kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır.

 

Müvekkillerimiz ile takip borçlusu ya da üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü yargılamayı gerektiriyor ise, icra mahkemelerinde ve genel mahkemelerde müvekkiller adına gerekli davalar açılmakta ve yürütülmekte, müvekkiller aleyhine açılan davalar da aynı kapsamda takip edilmektedir.

 

Hukuk Büromuz icra alanındaki tecrübesi ile, diğer bir çok müvekkilinin yanı sıra, uluslararası tanınmışlığı bulunan kozmetik markalarının Türkiye’deki alacaklarının icra yoluyla tahsilini de gerçekleştirmekte ve söz konusu firmalara aynı zamanda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Selçuk Şahin Hukuk Bürosunun ekibi, halihazırda 14 kişilik avukat ve idari personelden oluşmaktadır. Ekibimizin tüm üyeleri, uyumlu takım çalışması içinde, müvekkillerinin hak ve alacaklarına zamanında ve eksiksiz olarak kavuşabilmelerini sağlamaktadır. Ayrıca Müvekkillerimiz için raporlamanın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanarak periyodik ve ad hoc güncelleme yapmaktayız.

 

Selçuk Şahin Hukuk Bürosu, fiziki lokasyon olarak Bakırköy Adliye'sinin hemen karşısında olup İstanbul içindeki tüm adliyelere hızlı erişim imkanına sahiptir. Ayrıca, şehir dışındaki adliyelerde ve Yargıtay'daki yargısal süreçleri işin gereklerine göre kendi ekibi ya da ilişkili olduğu hukuk büroları marifetiyle etkin ve en uygun maliyetli biçimde takip etmektedir.

 

Yukarıda yaptığımız açıklamaları özetlemek gerekirse;

Müvekkilimizin her bir davası ya da icra takibini, hukuka uygun, iş önceliklerini dikkate alarak, makul maliyet yapısı içinde ve süratle takip etmekte; Müvekkillerimizin hak, menfaat ve itibarının korunması için gerekli özen ve gayreti profesyonel standartlara uygun olarak göstermekteyiz.

2021 © Selçuk Şahin Hukuk Bürosu/Law Firm