GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku kurulduğu ilk yıllardan itibaren Selçuk Şahin Hukuk Bürosu’nun ana iştigal alanı olmuştur. Gayrimenkullerle ilgili her türlü uyuşmazlığın gerek danışmanlık hizmeti vererek çözümlenmesi gerek dava yoluyla çözümlenmesi konusunda müvekkillerine hizmet vermiş ve halen vermektedir. Selçuk Şahin Hukuk Bürosu olarak çok sayıda, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası takip edilmiş ve sonuçlandırılmıştır. İmar Kanunu’nun 10. Maddesinden kaynaklanan ve Hukuki El Atma olarak nitelendirilen bir çok dava idari yargıda neticelendirilmiştir. Selçuk Şahin Hukuk Bürosu olarak yine çok sayıda İzale-i Şüyu Davası, Tapu İptali ve Tescili Davası, Şuf’a Davası, İmar Planının İptali Davası, Men’i Müdahale ve Ecrimisil Davası ve Tahliye Davası takip edilmiştir. Bu bağlamda işbu konulara ilave olarak hukuki destek verdiğimiz diğer konular ise şöyledir:

  • Tapu İptal ve Tescil Davaları,
  • İzale-i Şüyu (Paydaşlığın Giderilmesi) Davaları,
  • Tazminat Davaları,
  • Men’i Müdahale ve Ecrimisil Davaları,
  • Taşkın İnşaat Davaları,
  • Kamulaştırma Davaları,
  • Kamulaştırmasız El Atma Davaları,
  • Tahliye Davaları,
  • Tapu Sicilindeki Kaydın Düzeltilmesi Davaları
Merkez Ofis
İrtibat Ofisi