İDARE HUKUKU

İdare Hukuku, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen etki alanı son derece geniş bir hukuk dalıdır. Selçuk Şahin Hukuk Bürosu bu alanda tüm müvekkillerine norm ve usule dikkat ederek danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerine geniş çaplı bilgi birikim ile hukuki hizmetler sunmaktadır. Bu bağlamda idare hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetler şöyledir:

  • İptal Davaları,
  • Tam Yargı Davaları,
  • 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan idari işlemin iptali davaları,
  • Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları,
  • Kamulaştırma (İstimlak) ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları,
  • İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları şeklindedir.
Merkez Ofis
İrtibat Ofisi