TİCARET HUKUKU

Büromuz tüm ticari işletmelere, şirketler ve ticaret hukuku alanlarında ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü hukuki konuda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ticaret Hukukunun genel kavramları arasında yer alan tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acentelik, ticaret ortaklıkları alanlarında danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Kıymetli evrak, poliçe, bono, çek ve emtia senetleri, taşıma senetleri ile ilgili dava takibi ile icra takibi süreçleri başlıca uzmanlık alanlarımızdandır. Selçuk Şahin Hukuk Bürosu olarak vermiş olduğumuz hizmetler şöyledir:

  • Müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Ticaret adı ve işletme ünvanı işlemleri, ticaret ünvanının korunması ve ünvana tecavüze karşı hukuki koruma
  • Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili
  • Ortakların kişisel alacaklarının takibi
  • Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar
  • Sermaya artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini
  • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri
  • Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü
  • Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili
  • Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi
Merkez Ofis
İrtibat Ofisi