İNŞAAT VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Selçuk Şahin Hukuk Bürosu, kurulduğu ilk yıllardan beri özellikle Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri hazırlama konusunda gerek inşaat şirketlerine gerek arsa/bina sahiplerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Kentsel Dönüşüm, 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Yasa ile birlikte yeni ve bilinmeyen bir alan oluşturmuştur. Eskiyen bina ve sitelerin yeniden yapım süreci; İdare Hukuku, İmar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku gibi birçok farklı hukuk bilgisi gerektirmektedir. Bu bağlamda Selçuk Şahin Hukuk Bürosu olarak hukuki destek verdiğimiz konular şöyledir:

 • Yatırım ve İnşaat Şirketleri/Site yönetimleri ile olan görüşmelerin hukuki gündemli toplantılarına katılmak,
 • Hukuki sürecin yönetimi için malikler arasındaki toplantılara katılmak ve önerilerde bulunmak,
 • Yatırım ve İnşaat şirketleri/Site ve bina yönetimleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda; arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlamak,
 • Yatırımcı ve İnşaat Şirketi/Site ve bina yönetimleri ile görüşmelerde baz oluşturacak Tip inşaat/yatırım sözleşmesi taslağını hazırlamak,
 • Yatırımcı ve İnşaat Şirketi/Siteler ve bina yönetimleri ile tip inşaat/yatırım sözleşmesinin pazarlık ve uzlaşma görüşmelerine katılmak,
 • Yatırımcı ve İnşaat Şirketi/Siteler ve bina yönetimleri ile sözleşme imzasına nezaret etmek ve kat malikleri için gerekli teminatları almak,
 • Konsept ve ana proje seçim süreçlerinde istenilen hukuki yardımları yapmak,
 • Proje seçiminden sonra oluşturulacak yeni bağımsız bölümler için SPK onaylı değerleme şirketlerine yeni bağımsız bölümlerin paylaşıma esas değerler için puantaj toplantılarında hukuki önerilerde bulunmak,
 • İnşaat şirketi ile kat maliklerinin proje üzerinden yeni bağımsız bölümleri paylaşımına nezaret etmek,
 • SPK değerleme şirketlerinin yaptığı puantaj uygulaması doğrultusunda yeni bağımsız bölümlerin kat malikleri ve üyeler arasında paylaşımında hukuki yardım için bulunmak,
 • Maliklere yapılacak taşınma, mağduriyet/kira yardımı gibi süreçlerde hukuki yardımda bulunmak,
 • Kat irtifakı tapuları açısından hukuki danışmanlık yapmak,
 • Kaba inşaat sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak ve gerekli ihtarları çekmek,
 • Bağımsız bölümlerin içlerinin yapımı sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak ve gerekli ihtarları çekmek,
 • Binanın iskan alınması yapımı sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak,Çevre düzenlemesi yapımı sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak,
 • Kat mülkiyeti tapularının alınması sürecinde hukuki yardımda bulunmak,
 • Maliklere bağımsız bölümleri teslimi sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak ve gerekli ihtarları çekmek,
 • Kat malikleri ve site yönetiminin bu süreçte SPK değerleme şirketi, Kontrollük Şirketi gibi üçüncü taraflarla olan sözleşmelerini hazırlamak,
 • Süreç içinde yatırım/inşaat şirketine/Site Yönetim Kuruluna ve bina yönetimine (varsa Kooperatif’e) yatırım ve inşaat açısından sözlü veya yazılı olarak danışmanlık yapmak.

Yukarıda sayılan danışmanlık hizmetleri dışında Kentsel Dönüşüm süreci başlamadan önce veya devam ederken ihtiyaca göre dava açılmakta veya açılan davalar takip edilerek sürecin mümkün olduğunca hızlı ve adaletli yürütülmesi sağlanmaktadır. Kentsel Dönüşümle ilgili çeşitli yasalardan kaynaklanan ve büromuzca takip edilen davalar ise şöyledir:

 • Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları,
 • Riskli Yapı Kararının İptali Davaları,
 • Sözleşmenin İptali veya Uyarlanması Davaları,
 • Pay Satışı Kararının İptali Davaları,
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar,
 • Tazminat Davaları.
Merkez Ofis
İrtibat Ofisi